European Institute of Environmental Energy PolandEuropean Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.
czytaj więcej

Aktualności

RODO w EIEE POLAND

W związku ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. informuję, iż wprowadził zasady zgodne z powyżej wymienionym rozporządzeniem oraz wprowadził również kodeks postępowania zgodny z zatwierdzonym przez…

Aktualności

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Termin od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.   Celem programu dla którego nabór wniosków odbywa się w terminie do 28.09.2018 r. …

Aktualności

II konkurs, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”użyteczności publicznej”. Termin naboru: 29.12.2017 r.- 27.02.2018 r.!

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020.   Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.   Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać…

Aktualności

Dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

  Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I,  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.   Celem programu jest wspieranie…

Aktualności

Dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

Celem programu jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.   Planowany termin rozpoczęcia naborów to październik 2017 r.   Możliwe…

Aktualności

Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.   Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.   Obecnie jest możliwe pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki bez umorzenia.   Maksymalny udział dofinansowania w…

Aktualności

Program Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dotacji w ramach programu Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.   Celem programu  jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność…