European Institute of Environmental Energy PolandEuropean Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.
czytaj więcej

Aktualności

Program Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Celem programu  jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.   Nabór wniosków na w/w konkurs planowany jest do 30.06.2016 roku.   Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki. Intensywność dofinansowania w…

Aktualności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”. Termin zakończenia naboru: 31.10.2016 r.!

  Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020. Termin obowiązywania konkursu od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.   Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:   Kompleksowa,…

Aktualności

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 3.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Poddziałanie 3.2.1”

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2020. Termin obowiązywania konkursu od 31.12.2015 r. do 31.03.2016 r. Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów: Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna…

Aktualności

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020. Termin obowiązywania konkursu: od 31.12.2015 r. do 01.02.2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania – do 80% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem programu jest poprawa…

Aktualności

I Konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Oś priorytetowa I,  Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Działania 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”  w tym Poddziałanie  1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przez Narodowy…

Aktualności

Przetarg nieograniczony na kompleksową termomodernizację budynków: Ul. Czysta 7, Ul. Struga 19/21, Ul. Sportowa 2 wraz z robotami towarzyszącymi

Warszawa, dnia 06.10.2015 r.   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W związku z wpłynięciem do Zamawiającego dużej ilości próśb Wykonawców o wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający ustala nowy…

Aktualności

Ogłoszenie Konkursu na dofinansowanie do 80% kosztów zadania w RAMACH FUNDUSZY EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”! Termin zakończenia naboru: 15.09.2014r.

Pragniemy poinformować, iż rozpoczął się nabór na program „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków będzie trwał od 07.07.2014 r. do 15.09.2014 r. zobacz…

Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a).

Pragniemy poinformować, iż ogłoszony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup…