European Institute of Environmental Energy PolandEuropean Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.
czytaj więcej

Aktualności

Dotacja do 70% na termomodernizację budynków szkolnych ze środków Norweskich! Przedłużony!

Szanowni Państwo,   Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.   Celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej…

Aktualności

Nabór wniosków Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”Przedłużony!

Szanowni Państwo,   Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ 1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej…

Aktualności

Audyty energetyczne podwykonawcze ex-post z niezbędnymi badaniami w celu potwierdzenia osiągnięcia założeń w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z zakończającymi się etapami realizacji projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oferujemy Państwu wykonanie audytów energetycznych podwykonawczych ex-post z niezbędnymi badaniami w celu potwierdzenia osiągnięcia założeń w projekcie. Audyty energetyczne ex-post obejmujące zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach…

Aktualności

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego za rok 2019 do dnia 31.03.2020 r.!

Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za rok 2019 wraz z Opinią z jego weryfikacji należy składać do NFOŚiGW najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.  W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o…

Aktualności

RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł!

  Szanowni Państwo,   Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa II: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.   Celem Działania jest zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie,…

Aktualności

Ochrona atmosfery, Budownictwo Energooszczędne, Część 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Nabór wniosków na w/w konkurs planowany jest w terminie od 28.06.2019 r. do 31.07.2019 r. Na obecną chwilę brak jest regulacji dotyczących Konkursu, na podstawie…

Aktualności

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – RPO Lubelskie

  Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji…

Aktualności

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – RPO Lubelskie

  Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji…

Aktualności

SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków krajowych w ramach organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie…