Aktualności

Ochrona atmosfery, Budownictwo Energooszczędne, Część 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Nabór wniosków na w/w konkurs planowany jest w terminie od 28.06.2019 r. do 31.07.2019 r. Na obecną chwilę brak jest regulacji dotyczących Konkursu, na podstawie…

Aktualności

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – RPO Lubelskie

  Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji…

Aktualności

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – RPO Lubelskie

  Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji…

Aktualności

SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków krajowych w ramach organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie…

Aktualności

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – RPO Warmińsko-Mazurskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.   Celem Działania jest zwiększenie udziału odnawialnych…

Aktualności

Działanie 2.6. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa II: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.   Celem Działania jest zmniejszona energochłonność budynków…

Aktualności

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji – RPO Mazowieckie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla Osi priorytetowej: 4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.  …

Aktualności

Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT – RPO Kujawsko-Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna…

Aktualności

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – RPO Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś Priorytetowa IV dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.   Celem…