Aktualności

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego– RPO Lubelskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej…

Aktualności

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego – RPO Lubelskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej…

Aktualności

Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – WFOŚiGW w Warszawie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania działań energooszczędnych dla Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.   Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony…

Aktualności

Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18), RPO Kujawsko – Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś Priorytetowa IV dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.   Celem…

Aktualności

Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs (224/17), RPO Śląskiego

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.4 „Efektywność…

Aktualności

Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność…

Aktualności

Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność…

Aktualności

Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.   Celem programu  jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.   Nabór…

Aktualności

RODO w EIEE POLAND

W związku ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. informuję, iż wprowadził zasady zgodne z powyżej wymienionym rozporządzeniem oraz wprowadził również kodeks postępowania zgodny z zatwierdzonym przez…

Aktualności

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Termin od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.   Celem programu dla którego nabór wniosków odbywa się w terminie do 28.09.2018 r. …