Współpraca

Kontrahenci Instytutu to:

  • jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, powiaty, miasta i gminy,
  • uczelnie wyższe,
  • obiekty kultu religijnego,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • hotele, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria,
  • jednostki użyteczności publicznej,
  • jednostki budżetowe,
  • przedsiębiorstwa.
EIEE Poland w ramach współpracy z największymi imprezami targowymi, uczestniczył w pracach Rad Programowych lub Jury Targów: CIEPŁO w Gdańsku (Organizator Targów – Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.), ECODOM w Katowicach (Organizator Targów – Międzynarodowe Targi Katowickie) i THERM w Warszawie (Organizator Targów – Biuro Reklamy S.A.). Wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A., Międzynarodowymi Targami Katowickimi oraz Biurem Reklamy S.A. przygotowywał Seminaria towarzyszące Targom.
W trakcie różnorodnych spotkań EIEE Poland gościło w Polsce przedstawicieli sektorów energetycznego i ochrony środowiska z krajów Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, a w szczególności Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Niemiec.
Do chwili obecnej Instytut przygotował pięć Międzynarodowych Debat, 3-krotnie współuczestniczył w organizacji Międzynarodowego Seminarium i Wystawy „Nowoczesność w polskim ciepłownictwie”. W dniach 26-28 listopada 1999 r. był odpowiedzialny za organizację w Polsce II Mitingu Zielonych Europy Centralnej, podczas którego Parlamentarzyści Europy spotkali się z przedstawicielami 11 krajów, przy udziale przedstawicieli polskiego parlamentu i rządu.