European Institute of Environmental Energy PolandEuropean Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.
czytaj więcej

Aktualności

Możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków bibliotek i domów kultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w dalszym ciągu mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w ramach B1.1.4 Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej, Krajowy Plan Odbudowy. Celem naboru jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację wybranych budynków bibliotek i…

Aktualności

Możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację dla budynków użyteczności publicznej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania na głębokie i kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027; Priorytet FENX.01; Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna; Typ „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z…

Aktualności

Dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania na głębokie i kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027; Priorytet FENX.01; Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna; Typ „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją…

Aktualności

Dofinansowanie 100% dotacji w ramach KPO poprzez termomodernizację budynków bibliotek i domów kultury.

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach B1.1.4 Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej, Krajowy Plan Odbudowy. Celem naboru jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację wybranych budynków bibliotek i domów kultury. Zgodnie z…

Aktualności

Dofinansowanie w ramach Poddziałanie 4.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027,Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii Działanie  4.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej…

Aktualności

Dofinansowanie w ramach Poddziałanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027,Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków    użyteczności publicznej zmierzającej do…

Aktualności

Dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z poprawą stanu technicznego i efektywności energetycznej mieszkaniowego zasobu gminy w ramach Premii, Grantu MZG oraz Grantu OZE.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z poprawą stanu technicznego i efektywności energetycznej mieszkaniowego zasobu gminy w ramach Premii, Grantu MZG oraz Grantu OZE. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego do dnia 30…

Aktualności

Nowy obowiązek od 2023 r. opracowania Świadectw Energetycznych budynku.

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż posiadanie świadectwa energetycznego budynku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, począwszy od kwietnia 2023 roku na podstawie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Za brak świadectwa energetycznego będą naliczane kary, które sięgać…

Aktualności

Dofinansowanie w ramach Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,Oś Priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Celem Działania…

Aktualności

Współfinansowanie w formie pożyczki projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania współfinansowania w formie pożyczki projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Celem programu jest wsparcie zidentyfikowanych potrzeb rynkowych polskiego przemysłu oraz sektora ciepłowniczego, wynikających z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz…