Nowy obowiązek od 2023 r. opracowania Świadectw Energetycznych budynku.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż posiadanie świadectwa energetycznego budynku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, począwszy od kwietnia 2023 roku na podstawie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Za brak świadectwa energetycznego będą naliczane kary, które sięgać będą nawet do kilku tysięcy złotych.

Od 2023 roku obowiązek opracowania Świadectwa dotyczyć będzie także właścicieli lub zarządców budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w których świadczone są usługi dla ludności. Świadectwa będą musiały być umieszczone w widocznym miejscu.

Charakterystyka energetyczna budynku jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat.

Jeśli w tym czasie przeprowadzony zostanie remont budynku ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, należało będzie wystąpić o opracowanie nowego świadectwa potwierdzającego zmienione wskaźniki energetyczne. Gwarantujemy w takim przypadku korzystne warunki finansowe opracowania nowej wersji Świadectwa.

Najważniejszą zmianą prawną w w/w ustawie jest obowiązek opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, również tych wybudowanych przed 2009 rokiem i domów jednorodzinnych.

Kolejną zmianą jest obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, także tych o mocy ponad 70 kW. Właściciel lub zarządca budynku będzie musiał poddawać budynek w czasie  użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Ustawa wprowadza również zmiany do prawa budowlanego. Do przepisów zostanie wprowadzony obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Dotyczyć on będzie wszystkich inwestorów, w tym deweloperów oraz osób prywatnych.

Kolejna nowość to powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdą się w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

W związku z powyższym, proponujemy Państwu opracowanie Świadectw Energetycznych, dzięki którym unikniecie Państwo finansowych konsekwencji z tytułu nieposiadania świadectw.  

Dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem gwarantujemy także takie opracowanie Świadectw, które nie spowoduje żadnych niekorzystnych reperkusji w stosunku do Państwa, jeśli osoba postronna zapozna się ze Świadectwem zamieszczonym w Centralnym Rejestrze lub zamieszczonym w widocznym miejscu.

Zainteresowanym przekażemy nieodpłatnie informacje o możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania na wskazane w Świadectwie działania energooszczędne, których modernizacja przynieść może oszczędność energii, w tym instalację Odnawialnych Źródeł Energii.

Gwarantujemy także możliwość współpracy przy opracowaniu dokumentacji, niezbędnej do pozyskania takiego preferencyjnego dofinansowania.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej oferty dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.