Opracowanie raportów z monitorowania efektu ekologicznego w terminie do 31.03.2015 r.

Podmioty, które brały udział w Konkursach GIS – System Zielonych Inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązane są umową wobec Funduszu do rozliczenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz potwierdzenia efektu ekologicznego, za uzyskanie którego otrzymały preferencyjne finansowanie w ramach w/w Konkursu GIS.

Potwierdzenie efektu ekologicznego za 2014 rok należy wykonać w terminie do 31.03.2015 r.

Tym samym proponujemy współpracę przy wykonaniu powyższych zadań zgodnie z wymogami Konkursu oraz wymogami Regulaminu oraz Załączników do w/w umowy.

Oferujemy zatem współpracę w zakresie:

1. Rozliczenia finansowego inwestycji pod kątem zgodności z zapisami umowy, zarówno podczas realizacji inwestycji, występowanie o refundację faktur  (rozliczenia okresowe), jak i po jej zakończeniu (rozliczenie końcowe),

2. Sporządzenia raportu z realizacji przedsięwzięcia (rozliczenie efektu rzeczowego),

3. Potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, z możliwością jego monitorowania podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu przygotowania potwierdzenia i weryfikacji uzyskanego efektu,

4. W przypadku, gdy faktycznie osiągnięta wielkość emisji różnić się będzie od wielkości zapisanej w umowie (z uwzględnieniem zapisów Regulaminu) uzasadnienie wspólnie z Inwestorem powstałej różnicy.

5. Opinii z weryfikacji raportów potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów GIS uzyskały dofinansowanie.

Podobnie, wszystkie rozliczenia prowadzone przez nasz Instytut, dotyczące zarówno rozliczenia zakresu finansowego, rzeczowego, jak i ekologicznego przedsięwzięć, również zyskały akceptację Funduszu.

Instytut był także z ramienia NFOŚiGW odpowiedzialny za ocenę wniosków innych podmiotów, które złożone zostały do Funduszu w ramach GIS.

Jeżeli w związku z powyższymi informacjami jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy serdecznie zapraszam do kontaktu z nami.

Pozostaję z poważaniem

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu
EIEE Poland