Referencje

Poniżej przedstawiamy przykładowe listy referencyjne. Istnieje możliwość przedstawienia innych licznych referencji świadczących o wysokim standardzie naszych usług oraz o skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań w ramach wielu programów priorytetowych.