Oferta

Oferujemy szeroki wachlarz usług dla różnorodnych Kontrahentów. Wraz ze współpracującymi z naszą firmą ekspertami możemy zaproponować zakres usług obejmujący:
 • Opracowania Koncepcji projektu, pozwalającej uzyskać optymalne preferencyjne finansowanie.
 • Weryfikacja  zgodności kwalifikacji kosztów  z Regulaminem Konkursu.
 • Opracowania załączników do wniosków w części ekologiczno – technicznej oraz finansowej.
 • Opracowania Wniosków o dofinansowanie.
 • Analizę dostarczonej dokumentacji, w tym audytów energetycznych, pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowlanych pod kątem otrzymania dofinansowania.
 • Opracowania Studium Wykonalności, Biznes Planów, Audytów Energetycznych i Oświetlenia, Świadectw Energetycznych, Audytów ex-ante, Audytów ex-post.
 • Opracowania opinii ornitologicznych.
 • Opracowanie projektów budowlanych oraz kosztorysów, a także STWIORB  (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) i prowadzenie nadzoru budowlanego.
 • Przygotowanie przetargów zgodnie z „ustawą PZP” oraz konsultacja prawna projektów, a także sprawdzenie zgodności przeprowadzenia procedur wyłonienia wykonawców prac.
 • Rozliczenie rzeczowo finansowe i ekologiczne zadania, w tym efektu ekologicznego OZE.
 • Opracowywanie/weryfikacja wniosków o wypłatę środków bądź wniosków sprawozdawczych.
 • Opracowania Planu Zarządzania Środowiskiem  lub Listy Kontrolnej PZŚ oraz zezwoleń środowiskowych.
 • Opracowanie Planu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).
 • Opracowanie Oceny Odziaływania na Środowisko.
 • Oszacowania nakładów i zysków z inwestycji.
 • Projektowanie pod pozwolenie na budowę.
Skupiamy wokół siebie doświadczony zespół Specjalistów, którzy zrobią wszystko by zapewnić maksimum korzyści i dofinansowania. Swoje wynagrodzenie uzależniamy od płatności od efektu, w związku z tym jesteśmy nastawieni na sukces projektu.
Oferty cenowe ustane są indywidualnie w zależności od rodzaju i zakresu projektu, zachęcamy zatem do telefonicznego lub mailowego kontaktu z nami. Przygotowanie wstępnej koncepcji projektu i oszacowanie kosztów ewentualnego zadania lub projektu przygotujemy BEZPŁATNIE!