European Institute of Environmental Energy PolandEuropean Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.
czytaj więcej

Aktualności

Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18), RPO Kujawsko – Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś Priorytetowa IV dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.   Celem…

Aktualności

Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs (224/17), RPO Śląskiego

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.4 „Efektywność…

Aktualności

Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność…

Aktualności

Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3 „Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność…

Aktualności

Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.   Celem programu  jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną budynków, oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.   Nabór…

Aktualności

RODO w EIEE POLAND

W związku ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. informuję, iż wprowadził zasady zgodne z powyżej wymienionym rozporządzeniem oraz wprowadził również kodeks postępowania zgodny z zatwierdzonym przez…

Aktualności

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Termin od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.   Celem programu dla którego nabór wniosków odbywa się w terminie do 28.09.2018 r. …

Aktualności

II konkurs, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”użyteczności publicznej”. Termin naboru: 29.12.2017 r.- 27.02.2018 r.!

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020.   Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.   Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać…

Aktualności

Dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

  Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I,  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.   Celem programu jest wspieranie…

Aktualności

Dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

Celem programu jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.   Planowany termin rozpoczęcia naborów to październik 2017 r.   Możliwe…