European Institute of Environmental Energy PolandEuropean Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce podjęta została ze względu na znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie poszanowania energii i ochrony środowiska.
czytaj więcej

Aktualności

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – RPO Warmińsko-Mazurskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.   Celem Działania jest zwiększenie udziału odnawialnych…

Aktualności

Działanie 2.6. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa II: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.   Celem Działania jest zmniejszona energochłonność budynków…

Aktualności

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji – RPO Mazowieckie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla Osi priorytetowej: 4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.  …

Aktualności

Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT – RPO Kujawsko-Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna…

Aktualności

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – RPO Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś Priorytetowa IV dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.   Celem…

Aktualności

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej – RPO Podlaskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.…

Aktualności

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego– RPO Lubelskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej…

Aktualności

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego – RPO Lubelskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.   Celem Działania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej…

Aktualności

Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – WFOŚiGW w Warszawie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania działań energooszczędnych dla Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Programu OA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.   Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony…

Aktualności

Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18), RPO Kujawsko – Pomorskie

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś Priorytetowa IV dla Osi priorytetowej: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.   Celem…