Możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków bibliotek i domów kultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dalszym ciągu mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w ramach B1.1.4 Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej, Krajowy Plan Odbudowy.

Celem naboru jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację wybranych budynków bibliotek i domów kultury.

Wnioski składać można od dnia 31.07.2023 do wyczerpania alokacji. Udział procentowy dotychczas złożonych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Inwestycji B1.1.4 KPO na dzień 12.01.2024 r. wynosi 15,34%]

Nasz Instytut zająć się może także dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 1. Opracowanie inwentaryzacji pod kątem audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Analiza zakresu audytów pod kątem możliwości pozyskania optymalnej punktacji.
 3. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 1. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i ekologiczną oraz optymalnym Harmonogramem realizacji projektu.
 2. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników oraz oświadczeń.
 3. Opracowanie Harmonogramu pozyskiwania niezbędnych dokumentów.
 4. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 5. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej.
 6. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem kosztorysów.
 7. Rozliczenie finansowe zadania.
 8. Rozliczenie efektu rzeczowego.
 9. Potwierdzenie efektu ekologicznego.

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów: System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

Pragniemy poinformować, iż jest możliwe, że płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywa się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.

Poniżej znajduje się wpis dotyczący szczegółowych informacji na temat powyższego naboru.